Tilbehør

SonoSync

Samsungs nye innovative live-streamings løsning for ultralyd gør det muligt at dele ultralydsbilleder af høj kvalitet på computer, smartphones eller andre mobile enheder. Løsningen er et fantastisk undervisningsværktøj samt helt ideelt som hjælp ved vanskelige skanninger, hvor superbrugeren ikke har mulighed for at være til stede, når der skannes.

  • Nem at benytte
  • Kræver ingen hardware installation
  • Live billede
  • Live chat
  • Live markeringer
  • Live sikkerhed
  • Tidsbesparende

Wet Wipes

Universal

Wet Wipes Universal engangsklude med vand og sæbe.

Rengøring der effektivt bryder smitteveje, optimerer hygiejnen og er nem at anvende. Kan bruges på alle overflader, som tåler vand.
Wet Wipe Universal engangsklude er en sikker måde at undgå spredning af bakterier. Brug én klud pr. patient på hospitaler og institutioner for at bryde smittevejene. Rengør f.eks. udstyr og inventar omkring patienter på hospitalet, samt øvrigt udstyr på hospitaler og institutioner.

Triamin

Wet Wipes Triamin Disinfection dræber vegetative bakterier, gær og ikke-udviklende vira (f.eks. – HIV og hepatitis B/C) under beskidte og blodige tilstande. Kluden har en maksimal eksponeringstid på fem minutter, hvor de fleste af de vegetative bakterier dræbes inden for to minutter.
Der er ikke behov for at tørre efter med vand efter desinfektion af omgivelser og kontaktflader. Kluden er anvendelig til irregulære overflader og instrumenter med hulrum på grund af kludens skum.
Desinfektionsvæsken klæber ikke til overflader og kan let fjernes ved at tørre efter med en fugtig klud. Derudover giver kluden heller ingen misfarvning.

Ethanol med tensid

Wet Wipe Ethanol Disinfection with detergent er en engangsklud, som er klar til simultan rengøring og overfladedesinfektion.

Wet Wipe Disinfection med ethanol, vand og sæbe desinficerer effektivt mod multiresistente bakterier f.eks. MRSA og ESBL, kolibakterier, legionella og andre vegetative bakterier, samt de fleste vira.
Wet Wipe Ethanol Disinfection with detergent anvendes bl.a. på operationsstuer, intensive afsnit, undersøgelsesrum, sengestuer og på alt apparatur, der tåler ethanol. Jvf. udtalelse fra CEI, december 2011 kan produktet anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie – eller svampemængden, samt til desinfektionsopgaver ved Norovirus.
Opbevar kludene ventileret og beskyttet mod varme. Bortskaffes som almindeligt affald. Brug handsker og undgå kontakt med øjnene.
OBS:
Inden et område desinficeres med alkohol, SKAL det altid rengøres for at opnå den ønskede effekt. Informationen er hentet fra rapporten ” Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. udgave 2004″ udgivet af bl.a. Det centrale Afsnit for Sygehushygiejne og SSI. Heri står: “Alkoholer inaktiveres let af organisk materiale, derfor skal overflader være rengjorte før desinfektion med alkohol”. Wet Wipe Disinfection med ethanol rengører og desinficerer i EN arbejdsgang, og produktet gør altså arbejdsgangen nemmere og hurtigere.